تماس با ما
Amanda

شماره تلفن : +86-18740359806

WhatsApp : +8618202998636

مشخصات QC
 • herong electric
  استاندارد: ISO14001
  عدد: 016ZB18E32264R3M
  تاریخ صدور: 2009-08-30
  تاریخ انقضا: 2021-08-22
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • herong electric
  استاندارد: ISO9001
  عدد: 016XA18Q33708R3M
  تاریخ صدور: 2011-11-03
  تاریخ انقضا: 2021-08-22
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • herong electric
  استاندارد: ISO18001
  عدد: 016ZB18S21063R3M
  تاریخ صدور: 2009-08-30
  تاریخ انقضا: 2021-03-11
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • herong electric
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • herong electric
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط: