ترانسفورماتور نوع خشک

پیشرو چین است ترانسفورماتور نوع خشک 100 ولتاژ بالا Mva ، ترانسفورماتور نوع خشک ولتاژ بالا 66 کیلو ولت ، ترانسفورماتور قدرت 3 فاز 60 هرتز بازار محصول